Промо! Стартов пакет консумативи – Perfect S

25.80лв. 21.80лв.

Описание на продукта:

Пакетът съдържа:

- касова книга;

- кочан касови бележки/сторно;

стек 12 бр. касови ролки 57мм Ф40, термохартия;

USB кабел за връзка с компютър за Perfect S / M

Касова книга

Касова книга за дневните финансови отчети – прошнурована

Касови бележки/СТОРНО

Касова бележка/бележки за сторно по фискални касови бонове, химизирана (самокопирна) хартия, лепен кочан, прошнурован 9.7 х 14.5 см, 100 листа.

Според Наредба №Н-18:

Чл. 36. (1) 4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 80 от 2018 г.) За всяко ФУ се осигурява отделен кочан с касови бележки на гърба, на който предварително се изписва индивидуалният номер на устройството.

Унифицираната Касова бележка/Сторно се използва при неработещо или липсващо фискално устройство (ФУ):

1. Когато работата на ФУ се възстанови в рамките на деня, сумата от касовите бележки от кочана се въвежда във ФУ преди приключване на деня.

2. Ако ФУ не може да се ползва повече от един ден, сумата от касовите бележки се записва за деня в Книгата за дневните финансови отчети. При възстановяване на работата на ФУ, но преди регистриране на първа продажба, сумите от кочана за отделните дни се въвеждат в апарата в съответствие с Н-18 и указанията в Книгата за дневните финансови отчети.

Касови ролки 40мм Ф55, термохартия, 1 стек – 12 бр.

Ролки за касов апарат

Еднопластова, размери: Ф40; ширина 57мм; дължина 17м.

 1 стек съдържа 12 броя касови ролки

Кабел за връзка с компютър за Daisy Perfect S и M

Касовите апарати от серията Perfect могат да се свържат с компютър чрез стандаретен USB кабел тип A M – Mini USB Type B M, който не е част от комплекта. За да свържете касовия апарат с компютър, може да закупите кабелът, който се прeдлага отделно.

Параметри:

  • Вид – USB 2.0
  • Connector 1: USB A, plug
  • Конектор 2: Mini USB B, 5-pin, plug
  • Неекраниран
  • Дължина – 1.8m
  • Цвят – black/черен

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА ДДС