Касова книга – прошнурована

6лв.

Описание на продукта:

Касова книга за дневните финансови отчети – прошнурована

Когато закупите касова книга, тя трябва да бъде прономерована, прошнурована, с подпис и печат на последната прошнурована страница и да се намира в обекта. На първата и страница се отразяват данните за лицето, описват се кочаните със СТОРНО и касови бележки, както и всички промени по ФУ. Книгата за дневните финансови отчети изглежда така.