Касова книга

Касова книга – прошнурована

7лв.

Описание на продукта:

Касова книга за дневните финансови отчети – прошнурована

 

Книга за дневните финансови отчети от касовия апарат, мека подвързия, вестникарска хартия, формат А5, размери 13 х 20 см, 185 листа. 

С последните промени на Наредба Н-18 в ДВ 75/2019 г. същата може да се ползва и само като регистър за касовите бележки от кочан.

Когато закупите касова книга, тя трябва да бъде прономерована, прошнурована, с подпис и печат на последната прошнурована страница и да се намира в обекта. На първата и страница се отразяват данните за лицето, описват се кочаните със СТОРНО и касови бележки, както и всички промени по ФУ.

От м. юли 2019 г. по Н-18 ползването на касова книга е по собствен избор. При използване на касовата книга имате следните предимства:
– Книгата съдържа полета за вписване на касовите и сторно бележки от кочан, с което отпада изискването да водите отделен регистър на касовите и сторно бележки.
– Ще ви помогне да организирате по-удобно принтираните дневни и периодични отчети на всяка страница. Принтирането им също е пожелателно, защото отчетите вече се изпращат автоматично към сървъра на НАП. Ние Ви съветваме да засичате ежедневно дали оборота от касовия апарат се засича с оборота в касата Ви, с цел навременно отстраняване на неволно пуснати суми по фискалното устройство.