Стационарните касови апарати работят включени в електрическата мрежа.