Мобилните касови апарати работят с включена в комплекта батерия или включени в електрическата мрежа.