За да се предпазите от глоби при проверка от НАП

В практиката ни до нас е достигала разнообразна информация за това какво се гледа при проверка от органите на НАП. Ето и някои от тях, които касаят фискалното Ви устройство:

1. Да програмирате правилно артикулите и департаментите в касовия апарат, ако не използвате софтуер. При използването на софтуер, фискалното устройство взима данни от софтуера за управление на продажбите в търговския обект /СУПТО/.
Според чл. 27 от Н-18, задължително се програмират и регистрират с наименование и единична цена като отделни артикули стоките или услугите:

  • Отнасящи се към данъчна група „А“ ( група „А“ – за стоки и услуги, продажбите на които са освободени от облагане с данък, за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 0 % ДДС, както и за продажби, за които не се начислява ДДС)
  • С фиксирани цени в нормативен акт

Настаняване предоставено от хотелиер, когато е част от организирано пътуване се програмира по ДГ „Г“ и е 9%.

За да програмирате правилно артикулите и стоковите групи, е нужно да сте конкретни. Присъствието на наименование „Други“, „Разни“ или без нужната конкретика е възможно да Ви донесе санкция. Повече прочетете в статията Как се детайлизират стоковите групи в касовите бонове

2. Еднаква касова наличност и наличност според касовия апарат.  За целта е задължително да се водят служебно въведените и изведени суми в касовия апарат, както и разбира се да издавате на клиентите си касов бон.

3. Да имате налични кочан за ръчни касови и сторно бележки, надлежно попълнен с номера на фискалното устройство върху него, правилно водена касова книга, както и ако не използвате касова книга според промяната от 2.7.2019 г. в Н-18, да разполагате с регистър за касовите и сторно бележки от кочан.

4. Чрез съобщения на видно място:

  • Да уведомявате клиентите си, че са длъжни да съхраняват касовия бон до напускане на обекта и телефон на местната дирекция на НАП.
  • За стационарните обекти – да сте поставили копие на свидетелството за регистрация на фискалното устройство, а за мобилните – то да бъде при устройството.

5. Да пазите при устройството паспорта му, както и да го предоставите при проверка.