Нива на сигурност при шредерите

Международни стандарти за нива на сигурност при шредерите

Европейския съюз актуализира стария международен стандарт DIN32757 за ниво на сигурност при шредерите с нов и доста по-подробен DIN 66399. Най-общо относно нивата на сигурност при унищожаването на хартия:

Нива на сигурност по DIN 66399 Размер на отпадъка Предназначение
P-1 12mm За унищожаване на общи вътрешни документи
P-2 6mm За вътрешни документи като бележки, фактури, фотокопия и други
P-3 320mm2 За конфиденциални документи като фирмени вътрешни документи, лични данни и т.н.
P-4 160mm2 За високочувстителни документи и лични данни, които са обект на изисквания за високо ниво на защита. Най-ниското ниво на сигурност, което отговаря на изискването на GDPR стандарта.
P-5 30mm2 За секретни документи, като документи, свързани с опазването на съществуването на компанията.
P-6 10mm2 Безопасяване за шпионаж, за изключително високи изисквания за сигурност като военни или държавни ведомства.
P-7 5mm2 Изключително сигурно раздробяване за най-чувствителните данни в документите.