Какво се прави при смяна на адреса на обекта

При смяна на адрес на търговския Ви обект е нужно да се свържете с Вашата сервизна фирма. Сервизният техник ще отрази промяната във вашето фискално устройство (касов апарат или фискален принтер).

Смяната на адрес включва следните промени:

  • Промяна на ред от клишето на ФУ
  • Издаване на ново свидетелство
  • Отразяване на смяната на адреса в сървърите на НАП
  • Издаване на фискален бон, който се прикрепя в паспорта на ФУ

Нашите сервизни техници могат да извършат промяната на Ваш адрес или в сервиза ни.

Изискванията на НАП ще бъдат изпълнени, след извършване на  всички стъпки по промяната на адреса на търговския обект.