Как се сменя часа на касовия апарат

Промяната на дата и час на касови апарати Daisy се извършва през режим „Програмиране“

За касов апарат Daisy Compact S/M 01:

 • С бутон М навигирате до режим „Програмиране“
 • Въвеждате парола 9999 и натискате бутон CLK за потвърждение
 • След е изчезнало полето за въвеждане на парола, Вие сте в режим „Програмиране“
 • Натискат се бутоните ALT и QTY едновременно
 • Въвеждате новите дата и час и потвърждавате промените с бутон TL
 • Когато сте в режим Регистрация/извън бон/, можете да видите дата/час със задържане на ALT и натискане на CLK

За касов апарат Daisy Perfect S/M 01:

 • С бутоните стрелка нагоре/надолу, навигирате до режим „Програмиране“ и натискате бутон OK
 • Въвеждате парола 9999 и потвърждавате с бутон OK
 • С бутоните стрелка нагоре/надолу, навигирате до меню Дата/Час и натискате бутон OK
 • Въвеждате новите дата и час и потвърждавате промените с бутон OK
 • Когато сте в режим Регистрация/извън бон/, можете да видите дата/час със задържане на ALT и натискане на CLK

За касов апарат Daisy eXpert SX 01:

 • С бутон МODE навигирате до режим „Програмиране“
 • Въвеждате парола 9999 и натискате бутон CLK за потвърждение
 • След е изчезнало полето за въвеждане на парола, Вие сте в режим „Програмиране“
 • Натискат се бутоните ALT и QTY едновременно
 • Въвеждате новите дата и час и потвърждавате промените с бутон ST
 • Когато сте в режим Регистрация/извън бон/, можете да видите дата/час със задържане на ALT и натискане на CLK

За касов апарат Daisy Micro C 01:

 • С бутон МODE навигирате до режим „Програмиране“
 • Въвеждате парола 9999 и натискате бутон CLK за потвърждение
 • След е изчезнало полето за въвеждане на парола, Вие сте в режим „Програмиране“
 • Натискат се бутоните ALT и QTY едновременно
 • Въвеждате новите дата и час и потвърждавате промените с бутон STL
 • Когато сте в режим Регистрация/извън бон/, можете да видите дата/час със задържане на ALT и натискане на CLK