Инструкция за продажба по артикули Daisy Compact S/M

Инструкция за продажба по артикули за касов апарат Daisy Compact S/M

  1. Чрез бутон „М“ избирате режим „Регистрация„.
  2. Натиска се бутон „1“ (за Оператор 01) и след това бутона за потвърждение „CLK„, за да влезете в менюто.
  3. Ако желаете да извършите продажба само на един артикул се избира поредния номер на артикула, например „Артикул-1„, натиска се бутон „1„, след това бутон „PLU„. За проверка на междинната сума и след това финализиране на продажбата се натискат последователно бутоните „STL“ (межд. сума) и „TL“ (финализиране В БРОЙ).
  4. Ако желаете да извършите продажба на повече от един артикул едновременно се избира номера на артикула, например „Артикул-1„, и „Артикул-5“ се натиска се бутон „1„, след това бутон „PLU„, за всеки следващ артикул, натискате съответния бутон, в случая бутон „5„, отново последван от бутон „PLU„. За проверка на междинната сума и след това финализиране на продажбата се натискат последователно бутоните „STL“ (межд. сума) и „TL“ (финализиране В БРОЙ).