Промяна на такса поддръжка на връзка с НАП от 1.1.2020 г.

Уважаеми клиенти, Поради увеличение на цените на услугите на мобилните оператори, касаещи последните промени в Наредба Н-18, се налага промяна в цените на абонаментите за СИМ карти. Информираме ви, че считано от 01.01.2020г., цените се променят, както следва: Цена без ДДС Такса поддръжка на връзка с НАП, 12 месеца 52.40 лв. Такса поддръжка на връзка […]

Прочети повече →

Какво се прави при смяна на адреса на обекта

При смяна на адрес на търговския Ви обект е нужно да се свържете с Вашата сервизна фирма. Сервизният техник ще отрази промяната във вашето фискално устройство (касов апарат или фискален принтер). Смяната на адрес включва следните промени: Промяна на ред от клишето на ФУ Издаване на ново свидетелство Отразяване на смяната на адреса в сървърите на НАП […]

Прочети повече →

За да се предпазите от глоби при проверка от НАП

В практиката ни до нас е достигала разнообразна информация за това какво се гледа при проверка от органите на НАП. Ето и някои от тях, които касаят фискалното Ви устройство: 1. Да програмирате правилно артикулите и департаментите в касовия апарат, ако не използвате софтуер. При използването на софтуер, фискалното устройство взима данни от софтуера за […]

Прочети повече →

Инструкция за продажба по артикули Daisy Compact S/M

Инструкция за продажба по артикули за касов апарат Daisy Compact S/M Чрез бутон „М“ избирате режим „Регистрация„. Натиска се бутон „1“ (за Оператор 01) и след това бутона за потвърждение „CLK„, за да влезете в менюто. Ако желаете да извършите продажба само на един артикул се избира поредния номер на артикула, например „Артикул-1„, натиска се […]

Прочети повече →

3G модем за касови апарати

Препоръчваме за натоварени обекти като молове, пазари и т.н. да се закупуват устройства с 3G модем. За моделите Compact M, eXpert SX и Perfect M е възможно да бъдат закупени с 3G модем или в последствие да бъдат доработени. При желание за закупуване на такъв модем се свържете с нас. Към момента стандартните модеми са […]

Прочети повече →

Промяна на такса поддръжка на връзка с НАП от 26.2.2019 г.

Уважаеми клиенти, Поради драстичното увеличение на цените на услугите на мобилните оператори, касаещи последните промени в Наредба Н-18, се налага промяна в цените на абонаментите за СИМ карти. Информираме ви, че считано от 26.02.2019г., цените се променят, както следва: Такса поддръжка на връзка с НАП, 12 месеца 49.90 лв. без ДДС Такса поддръжка на връзка […]

Прочети повече →

Удължаване на сроковете по Наредба Н-18 за лица, използващи СУПТО

На сайта на НАП се публикува съобщение на 1.3.2019 г., гласящо, че за лицата, използващи СУПТО (без значение регистрирани по ДДС или не) срокът за промяна на фискалните устройства според новите изисквания на Наредба Н-18 от 2018 г. и връзката на фискалното устройство със СУПТО се удължава до 30.9.2019 г. НАП и бизнеса обсъждат прилагането […]

Прочети повече →

Как се сменя часа на касовия апарат

Промяната на дата и час на касови апарати Daisy се извършва през режим „Програмиране“ За касов апарат Daisy Compact S/M 01: С бутон М навигирате до режим „Програмиране“ Въвеждате парола 9999 и натискате бутон CLK за потвърждение След е изчезнало полето за въвеждане на парола, Вие сте в режим „Програмиране“ Натискат се бутоните ALT и […]

Прочети повече →

Какво да правим при ремонт на касов апарат

В случай на ремонт на Вашето фискално устройство се пишат касови бележки от кочан . При ремонт на ФУ продажбите/сторно операциите се документират с касови бележки от кочан. ФУ се предава на лицето извършващо сервизно обслужване и ремонт с попълнен и подписан  „Приемо-предавателен протокол за ремонт на ФУ“. В случай на повреда на ФУ, включително нулиране на оперативната памет […]

Прочети повече →

Извадки от Наредба Н-18 (изм. ДВ бр. 80 от 2018 г.)

Извадката от Наредба Н-18 има за цел да Ви запознае с основни положения и промени в Наредбата. За повече подробности потърсете в Наредба Н-18, в сайта на НАП или се консултирайте с Вашият счетоводител. Чл. 31. (Изм. – ДВ, бр. 80 от 2018 г.) (1) Сторно операция при рекламация или връщане на стока, при операторска грешка […]

Прочети повече →