Как да изберем подходящ касов апарат

За да избрете най-подходящия за Вашия обект касов апарат, имайте предвид следните критерии: автор: Хрант Минасян търговски директор на Хай Тийм 1. Мобилност Касовите апарати биват два вида – с батерия и без вградена батерия. Батерията може да бъде полезна при обекти с често прекъсване на електрозахранването, при разносна търговия, при отсъствие на контакт в близост до касовия […]

Прочети повече →

Инструкция за продажба по артикули Daisy Compact S/M

Инструкция за продажба по артикули за касов апарат Daisy Compact S/M Чрез бутон „М“ избирате режим „Регистрация„. Натиска се бутон „1“ (за Оператор 01) и след това бутона за потвърждение „CLK„, за да влезете в менюто. Ако желаете да извършите продажба само на един артикул се избира поредния номер на артикула, например „Артикул-1„, натиска се […]

Прочети повече →

3G модем за касови апарати

Препоръчваме за натоварени обекти като молове, пазари и т.н. да се закупуват устройства с 3G модем. За моделите Compact M, eXpert SX и Perfect M е възможно да бъдат закупени с 3G модем или в последствие да бъдат доработени. При желание за закупуване на такъв модем се свържете с нас. Към момента стандартните модеми са […]

Прочети повече →

Промяна на такса поддръжка на връзка с НАП от 26.2.2019 г.

Уважаеми клиенти, Поради драстичното увеличение на цените на услугите на мобилните оператори, касаещи последните промени в Наредба Н-18, се налага промяна в цените на абонаментите за СИМ карти. Информираме ви, че считано от 26.02.2019г., цените се променят, както следва: Такса поддръжка на връзка с НАП, 12 месеца 49.90 лв. без ДДС Такса поддръжка на връзка […]

Прочети повече →

Удължаване на сроковете по Наредба Н-18 за лица, използващи СУПТО

На сайта на НАП се публикува съобщение на 1.3.2019 г., гласящо, че за лицата, използващи СУПТО (без значение регистрирани по ДДС или не) срокът за промяна на фискалните устройства според новите изисквания на Наредба Н-18 от 2018 г. и връзката на фискалното устройство със СУПТО се удължава до 30.9.2019 г. НАП и бизнеса обсъждат прилагането […]

Прочети повече →

Какво да правим при ремонт на касов апарат

Извадка от НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. (изм. и доп. – ДВ, БР. 26 ОТ 29.3.2019 г.) Чл.40. (1) (Изм.- ДВ, бр.49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Лицето по чл.3 при работа с касови бележки от кочан на страницата за съответната дата в книгата по чл.39, ал.5 вписва началния […]

Прочети повече →

Извадки от Наредба Н-18 (изм. ДВ бр. 80 от 2018 г.)

Извадката от Наредба Н-18 има за цел да Ви запознае с основни положения и промени в Наредбата. За повече подробности потърсете в Наредба Н-18, в сайта на НАП или се консултирайте с Вашият счетоводител. Чл. 31. (Изм. – ДВ, бр. 80 от 2018 г.) (1) Сторно операция при рекламация или връщане на стока, при операторска грешка […]

Прочети повече →

Ново! Касови апарати, електронни търговци, СУПТО

През септември 2018 г. беше обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Промените са свързани с отчитането на продажбите /сторно операциите/ в търговските обекти, с въвеждането на изисквания към софтуерите за управлението им, към производителите/разпространителите […]

Прочети повече →