Блог

10.02.2022 16:57:08

Какво да правим при ремонт на касов апарат

В случай на ремонт на Вашето фискално устройство се пишат касови бележки от кочан.

При ремонт на ФУ продажбите/сторно операциите се документират с касови бележки от кочан. ФУ се предава на лицето извършващо сервизно обслужване и ремонт с попълнен и подписан "Приемо-предавателен протокол за ремонт на ФУ". В случай на повреда на ФУ, включително нулиране на оперативната памет ("НУЛИРАН RAM"), повреден КЛЕН или препълване на фискалната памет или на КЛЕН, лицето по чл.3 е длъжно незабавно да повика лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, с което има сключен договор за сервизно обслужване. Времето, през което ФУ е било в ремонт, се доказва пред органите по приходите чрез вписаните от лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, данни за ремонта в паспорта на устройството и вписаните данни за ремонта в книгата за дневните финансови отчет. Ремонт без направено вписване в паспорта на ФУ от сервизния техник не се признава от органа по приходите, съответно лицето по чл. 3 се санкционира със санкцията за неизползване на ФУ за времето на ремонта. При възстановяване работата на ФУ лицето по чл.3 е длъжно да предаде чрез ФУ към НАП оборота от продажби, отчетен с касови бележки от кочан. Оборотът се предава чрез издаване на фискален бон, съдържащ сумарния оборот от продажбите по съответните данъчни групи, или чрез издаване на фискален бон за всяка продажба, документирана с касова бележка от кочан. При работа с касови бележки от кочан повече от един ден документираните обороти се предават в НАП за всеки ден поотделно при спазване на следния ред:

  1. чрез издаване на фискален бон, съдържащ сумарния оборот по съответните данъчни групи от продажби за съответния ден, или чрез издаване на фискален бон за всяка продажба, документирана с касова бележка от кочан за съответния ден;
  2. сумите по сторно операции, документирани с касови бележки от кочан в дните, в които фискалното устройство не е работило, се предават чрез издаване на фискален бон за всяка извършена сторно операция;
  3. непосредствено след действията по т.1 и2 се отпечатва дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет;
  4. преди започване на регистрирането на продажби на стоки или услуги за текущия ден се извършват действията по т. 1 - 3.

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Фискални устройства

Фискални устройства

Какво да правим при ремонт на касов апарат

Какво да правим при ремонт на касов апарат

В случай на ремонт на Вашето фискално устройство се пишат касови бележки от кочан.При ремонт на ФУ продажбите/сторно операциите се документират с касови б В случай на ремонт на Вашето фискално устройство се пишат касови бележки от кочан.При ремонт на ФУ продажбите/сторно операциите се документират с касови б 2022-02-10T16:57:08+02:00 Какво да правим при ремонт на касов апарат

<h2>В случай на ремонт на Вашето фискално устройство се пишат <a title="Касови бележки/СТОРНО" href="https://kaparati.com/kasovi-belejki-storno/" target="_blank" rel="noopener">касови бележки от кочан</a>.</h2> <p>При ремонт на ФУ продажбите/сторно операциите се документират с касови бележки от кочан. ФУ се предава на лицето извършващо сервизно обслужване и ремонт с попълнен и подписан "Приемо-предавателен протокол за ремонт на ФУ". В случай на повреда на ФУ, включително нулиране на оперативната памет ("НУЛИРАН RAM"), повреден КЛЕН или препълване на фискалната памет или на КЛЕН, лицето по чл.3 е длъжно незабавно да повика лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, с което има сключен договор за сервизно обслужване. Времето, през което ФУ е било в ремонт, се доказва пред органите по приходите чрез вписаните от лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, данни за ремонта в паспорта на устройството и вписаните данни за ремонта в книгата за дневните финансови отчет. Ремонт без направено вписване в паспорта на ФУ от сервизния техник не се признава от органа по приходите, съответно лицето по чл. 3 се санкционира със санкцията за неизползване на ФУ за времето на ремонта. При възстановяване работата на ФУ лицето по чл.3 е длъжно да предаде чрез ФУ към НАП оборота от продажби, отчетен с касови бележки от кочан. Оборотът се предава чрез издаване на фискален бон, съдържащ сумарния оборот от продажбите по съответните данъчни групи, или чрез издаване на фискален бон за всяка продажба, документирана с касова бележка от кочан. При работа с касови бележки от кочан повече от един ден документираните обороти се предават в НАП за всеки ден поотделно при спазване на следния ред:</p> <ol> <li><strong>чрез издаване на фискален бон, съдържащ сумарния оборот по съответните данъчни </strong><strong>групи от продажби за съответния ден, или чрез издаване на фискален бон за всяка продажба,</strong> <strong>документирана с касова бележка от кочан за съответния ден;</strong></li> <li><strong>сумите по сторно операции, документирани с касови бележки от кочан в дните, в които</strong> <strong>фискалното устройство не е работило, се предават чрез издаване на фискален бон за всяка</strong> <strong>извършена сторно операция;</strong></li> <li><strong>непосредствено след действията по т.1 и2 се отпечатва дневен финансов отчет с</strong> <strong>нулиране и запис във фискалната памет;</strong></li> <li><strong>преди започване на регистрирането на продажби на стоки или услуги за текущия ден</strong> <strong>се извършват действията по т. 1 - 3.</strong></li> </ol>

Сравнение на продукти

Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки